Zelfservice

Zelfservice


Geef medewerkers toegang tot hun persoonlijke dossier

Het grote voordeel van ons online pakket voor loon- en personeelsadministratie is dat u 24 x 7 toegang heeft. Maar dat geldt ook voor uw medewerkers. Zij kunnen hun eigen salarisstroken en jaaropgave in ons systeem bekijken. (geldt voor Balie 1.0, Balie 2.0 en Balie 3.0)

Met Zelfservice gaan we nog een stap verder. Na uw toestemming krijgen medewerkers namelijk ook toegang tot hun personeelsdossier en de verlofadministratie, wat online aanvragen van verlof mogelijk maakt. Ook declaraties zijn gemakkelijk online in te dienen.

Bespreek de mogelijkheden

Ontwerp en realisatie door Sjonic